” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

” આજે આ જીદંગી ” – અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા (આંશિક )

life

..

કેવી હાલતમાં છે આજે આ જીદંગી,

ક્યારેક ખુશીઓ તો ક્યારેક દુઃખોથી ભરેલી છે આ જીદંગી.

 

આજે તો યાદોની ગણતરીએ છે આ જીદંગી,

ક્યારેક મિત્રો તો ક્યારેક દુશ્મનોથી ભરેલી છે આ જીદંગી.

 

તારા પ્રેમના હવાલે હતી મારી આ જીદંગી,

ક્યારેક તારી આંખોએ તો ક્યારેક તારા સ્મીતે ખીલતી હતી આ જીદંગી.

 

આજે તો મા નો વહાલ યાદ કરે છે આ જીદંગી,

ક્યારેક ગરમ-ગરમ રોટલી તો ક્યારેક પુરણપોળી યાદ કરે છે આ જીદંગી.

 

ગઇ કાલના બાળપણને ઝંખે છે આ જીદંગી,

ક્યારેક લખોટીઓ તો ક્યારેક છાપો ગણતી હતી આ જીદંગી.

 

એટલેજ મન કહે છે કે  હે આંશિક  સાચેજ  આજે કઈ હાલતે છે આ જીદંગી,

હવે તો ખાલી નોટો તો ક્યારેક સિક્કા ગણે છે આ જીદંગી.

મે 25, 2009 Posted by | કાવ્ય | , , , , , , , , , , | 5 ટિપ્પણીઓ