” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

“નથી ખબર પડતી આજે કે” — અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

lost

.. 

અસ્તિત્વની દોડમાં કૅટલું ભાગ્યો છું હું,

નથી ખબર પડતી આજે અંતે કે શેની પાછળ આ આંધળી દોડ લગાવતો હતો હું?.

.

જીદંગીને સમજવા કેટલો મથ્યોતો હું,

નથી ખબર પડતી આજે અંતે કે મથી-મથીને પાસે મેળવ્યું છે શું?.

.

તારા મનડાની લાગણીઓ કેટલી ઠુકરાવતો હતો હું,

નથી ખબર પડતી આજે અંતે કે તારા પ્રેમને ગુમાવી જગમાં શું જીત્યો છું હું?.

.

બનવા જગનો રાજા કેટલા પ્રયત્નો કરતો હતો હું,

નથી ખબર પડતી આજે અંતે કે માંડ રંક બની રહ્યો છું હું તો અસ્તિત્વની દોડમાં અત્યાર સુધી કરતોતો શું હું?.

.

જીદંગીના સરવાળે આંકડા મોટા કરવા નીકળ્યોતો હું,

નથી ખબર પડતી આજે અંતે કે સરવાળે તો ખોટમાં જ ગયો તો આટલી ગણતરીઓ કરતો તો શેની હું?.

..

મે 13, 2009 Posted by | કાવ્ય | , , , , , , , | 4 ટિપ્પણીઓ