” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

“તરસે છે” – અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

lonely

.

.

થયો નહીં કદાચ એટલો પ્રેમ તારાથી મને,

યાદો તો જીરવે છે હજુ પણ આ મન,

બોલતો હવે ભુલાવું કેમનો તને?

.

પાપણના પલકારે રાખ્યો તો પ્રેમ આપણો સજાવી જ્યારે મેં,

ખબર શું હતી કે તુટસે એજ પાપણ,

બોલતો હવે એજ પાપણે પાછી માંગુ કેમની તને?

.

ખબર ન હતી કે જીદંગી સંજોગોની રમત હવે એવી રમે છે,

 કે આવી છે આ વિરહની અનંત રાત,

બોલતો હવે મનાવું કેમનું આ મનડું જે એક ઝલકને જોવા તરસે છે તને?

.

.

મે 12, 2009 Posted by | કાવ્ય | , , , , , , , , | 4 ટિપ્પણીઓ