” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

“કાળા અક્ષર”–અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

memory1

જીદંગીના પ્રશ્નોના જવાબ આજે ખુદ પ્રશ્નો બની ગયા,

જોડે ગાળેલા સુઃખ-દુઃખના એ દિવસો આજે યાદો બની ગયા.

કે જોઇ જમાનો તને-મને કહેતો હતો કે વાહ! શું છે આ પ્રેમ કહાની!,

આજે તો ખાલી કાગળ પરના કાળા અક્ષર બની ગયા.

એપ્રિલ 16, 2009 Posted by | શેર-શાયરી | , | 4 ટિપ્પણીઓ

“શોધું છું…..”–અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

memories

જીદંગીના પ્રશ્નોના જવાબ શોધુ છું,

આજે પણ તારી આંખોમાં એ પ્યા શોધું છું.

એક સમય હતો કે જ્યારે તું ખોવાયેલી રહેતી હતી મારી યાદોમાં,

આજે એ ખોવાયેલા સમયમાં તારી યાદ શોધું છું.

એપ્રિલ 16, 2009 Posted by | શેર-શાયરી | | 3 ટિપ્પણીઓ