” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

वजूद – ANAYAS

अपना घर जलाके रोशन करते है चिराग वोह दूसरो के घर के,

जो रोशन-ए च्रिराग से ज्यादा अन्धेरे का वजूद पहचानते है.

और वैसे भी, रोशनी को भी चाहिये होती है  अंधेरे की जरूरत अपनी जद्द – ओ – जेहत को छुपाने के लिये,

हमतो वैसे भी आपकी नजरमें इन्सान हुआ करते है.

માર્ચ 30, 2009 Posted by | શેર-શાયરી | 1 ટીકા