” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

” ઝંખના ” — અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

જીદંગીના દરિયામાં ઇચ્છાઓનું વહાણ લઇને નીકળ્યો છું હું,

તારી લાગણીના સાગરમાં પ્રેમનું મોતી શોધવા નીકળ્યો છું હું,

ઝંખે છે જીદંગી એક દિવસ એવો,

જ્યાં સુરજ ઉગે તારા સ્મિત પર, જ્યાં ચંદ્ર અટક્યો હોય તારા આંખોના પલકારે,

જ્યાં દરિયાના મોજા વહેતા હોય તારા હ્દયના ધબકારે અને જ્યાં ભરતી-ઓટ ઊભરે તારીજ ઇચ્છાઓની લાગણીઓ પર,

જ્યાં તારા અને મારા પ્રેમની નદીઓનો થતો હોય સંગમ અને મેઘ ધનુષ પર રંગાયો હોય આપણા જ પ્રેમની ઊર્મીઓમાં,

જ્યાં પંખી  કલરવ કરતા હોય તારા અને મારા સંગમની ખુશીઓમાં અને માછલીઓ પણ સાંજે ચાંદનીના આગમનમાં જુમતી હોય,

આવા અનંત પ્રેમના દરિયામાં ડુબવા નીકળ્યો છું હું,

તારા પ્રેમના આ મોતીને પામવા બન્યો છું મરજીવો હું.

જાન્યુઆરી 20, 2009 Posted by | કાવ્ય | 1 ટીકા