” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

” સરવાળે ” — અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

જીદંગીમા શું પામવાના અને શું ખોવાના,

અંતે તો જ્યાંથી આવ્યાતા પાછાતો ત્યાં જ જવાના.
.
.
હું તારો અને તું મારી એ દુનિયામાં દરેક પ્રેમી કહેવાના,
કારણકે પ્રેમના ઉર્મી આંખોથી ચાલુ થઈ હ્ર્દય સુધી જ જવાના.
.
.
હે ઇશ્વર તુ મારો છે એ કહેવા સવાર- સાંજ મંદિર-મસ્જિદ દોડવાના,
પરંતુ ઉપર જવાની હરોળમા, નંબરતો છેલ્લો જ નોંધાવાના.
.
.
બધુજ જાણતા હોવા છતાં સૂરજના અજવાળે પૈસા પાછળ દોડા-દોડ કરવાના,
પરંતુ ચંદ્રના અજવાળે પાછાતો ઘરે જ આવવાના.
.
.
અંધારી ઓરડીના ખુણે દિવાની જ્યોતમાં સૂરજનો પ્રકાશ શોધવાના,
કારણકે સૂરજના અજવાળે જીંદગીમાં તો અંધારા જ ફેલાવાના.
.
.
જીંદગી આખી આંકડાના સરવાળા મોટા કરવા  જીંદગી જ ભુલાવાના,
પરંતુ જીવતરના અંતે જીંદગીના સરવાળા- બાદબાકીતો ખોટમાં જ જવાના.
.
.
એટલેજ કહું છું કે શું કામ ચિંતા કરે છે કે સરવાળે કેટલું ભેગુ કરવાના,
કારણકે અંતે જ્યાંથી આવ્યાતા પાછાતો ત્યાંજ જવાના.

જાન્યુઆરી 3, 2009 Posted by | કાવ્ય | 4 ટિપ્પણીઓ