” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

” આંશિક ” -અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

sunrise

” સપના અને વસ્તવિકતા વચ્ચે નો ફરક એટલો જ  હોય છે ખાલી,

કે ઘણા જીવતા જ મરેલા હોય છે અને  ઘણા તો મરીને પણ જીવી જાય છે,

કે જીવન-મરણ નુ આ ચક્ર આપડા હાથ મા નથી હોતુ,

કારણ કે અન્તે તો બધુ રાખ જ બની જાય છે.

કે ભલેને જીદંગી ની આ રેસ મા કોઇ કેટલુ પણ કેમ ના જીતે

પણ અંતે મોત ના હાથે  તો હારી જ જવાય છે “

ડિસેમ્બર 3, 2008 Posted by | શેર-શાયરી | 1 ટીકા