” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

“અનુભૂતી “–અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

anubhuti

“પ્રેમની અનુભૂતીને વાસ્તવિકતાના પ્રમાણ પત્રો નથી હોતા,

તારી આંખોની લાગણીઓની ભાષા ના સમજે એવા મારા હ્દયના એકેય ધબકાર નથી હોતા,

આમતો દુનિયામાં ઘણા કવિઓ આબેહૂ વર્ણવે છે પ્રેમની લાગણીઓ ને એમના શબ્દોમાં ,

પણ તારા પ્રેમના સાગરને વર્ણવા માટે  શબ્દોના આકારતો એ કવિઓ પાસેય નથી હોતા.”

નવેમ્બર 27, 2008 Posted by | શેર-શાયરી | 3 ટિપ્પણીઓ