” સમન્વય “

જીદંગી ની સૌથી સુન્દર ભેટ કોઇ હોય તો એ છે યાદો

” પ્રેમ ” — અનાયાસ ઝિંઝુવાડીયા

love”  જીદંગીને પણ ભારે પડે છે સમજવા જીદંગીના જ મુકામો,

પ્રગતીના નામે તો બધા જ મરી જાય છે.

આંખોથી આંખોની ભાષામાં સમજાવાનો હોય છે પ્રેમ,

પણ ખબર નહીં કેમ હમેંશા પ્રેમ શબ્દ સમજવામાં જ જીદંગી નીકળી જાય છે “

નવેમ્બર 26, 2008 Posted by | શેર-શાયરી | 3 ટિપ્પણીઓ